celia_van_den_berg.png

Sweef Kommunikasie- en Dramastudio is in 1998 gestig. Die Studio het uitgebrei en 'n naam verwerf as 'n kreatiewe speel en leerplek waar kinders hulleself as bekwaam kan ervaar. Hier kan 'n mens jou passie om saam met kinders in die verbeelkasteel van stories te kuier, uitbeeld.

By TRUK Speelwerk (Transvaalse Raad vir Uitvoerende Kunste) leer ek baie oor opvoedkundige drama. Ek het al vele televisietekste geskryf waaronder Wielie Walie en Onderste Bodem ook tel.

Omdat ek nuuskierig was om uit te vind waarom drama as vak kinders positief beinvloed en meer selfvertroue gee, het ek 'n 10 jaar lange studie onderneem. Eers studeer ek by die Tshwane Universiteit vir Tegnologie, en later by die Universiteit van Pretoria. In 2014 lei dit tot die verwerwing van my doktorsgraad in opvoedkundige drama. My tesis bewys dat drama aan byna al die neuro-opvoedkundige vereistes voldoen en kan dien as 'n metode om lewensvaardighede aan te bied.

Ek was tot 2016 'n deeltydse dosent by Universiteit Pretoria se Opvoedkunde Departement.

Die nuutste uitbreiding van Sweef Kommunikasie- en Dramastudio is die skep van 'n volledige kommunikasiekursus (insluitende interpersoonlike kommunikasie) vir kinders. Kommunikasie as vaardigheid is seker een van die grootste geskenke wat jy vir 'n kind kan gee.

Celia van den Berg - November 2017

celia_grayscale.jpg
roleen_viljoen.png

Ek was bevoorreg om met baie kinders met verskillende agtergronde te kon werk. My passie vir drama vir kinders het ontstaan tydens my opleiding by Tshwane Universiteit vir Tegnologie waar ek in kinderteater gespesialiseer het. Kinders betower my. Kinders leef met oorgawe vir die oomblik en is sonder voor opgestelde idees en vooroordele.

Deur drama onderneem ‘n kind ‘n kreatiewe reis wat hul laat groei in selfvertroue en verbeelding. Hulle raak meer waagmoedig en humor gee hulle ‘n voorsprong om sake van oorspronklike perspektiewe te ontgin! Ek streef daarna om ‘n brug vir elke kind op die pad na volwassenheid te wees.

Ek neem steeds self as aktrise deel aan kinderteater. Ek sal graag my opleiding in “stand-up” komedie wil gebruik in die kinderdrama opset. Ek het ‘n kursus in skryfkuns in die VSA gedoen en was ‘n aupair. Ek glo ook my organisatoriese talent sal gebruik kan word by Sweef Kommunikasie- en Dramastudio.

roleen_viljoen.jpg
wat-se-ander-van-ons.png