celia_van_den_berg.png

Sweef Kommunikasie- en Dramastudio is in 1998 gestig. Die Studio het uitgebrei en 'n naam verwerf as 'n kreatiewe speel en leerplek waar kinders hulleself as bekwaam kan ervaar. Hier kan 'n mens jou passie om saam met kinders in die verbeelkasteel van stories te kuier, uitbeeld.

By TRUK Speelwerk (Transvaalse Raad vir Uitvoerende Kunste) leer ek baie oor opvoedkundige drama. Ek het al vele televisietekste geskryf waaronder Wielie Walie en Onderste Bodem ook tel.

Omdat ek nuuskierig was om uit te vind waarom drama as vak kinders positief beinvloed en meer selfvertroue gee, het ek 'n 10 jaar lange studie onderneem. Eers studeer ek by die Tshwane Universiteit vir Tegnologie, en later by die Universiteit van Pretoria. In 2014 lei dit tot die verwerwing van my doktorsgraad in opvoedkundige drama. My tesis bewys dat drama aan byna al die neuro-opvoedkundige vereistes voldoen en kan dien as 'n metode om lewensvaardighede aan te bied.

Ek was tot 2016 'n deeltydse dosent by Universiteit Pretoria se Opvoedkunde Departement.

Die nuutste uitbreiding van Sweef Kommunikasie- en Dramastudio is die skep van 'n volledige kommunikasiekursus (insluitende interpersoonlike kommunikasie) vir kinders. Kommunikasie as vaardigheid is seker een van die grootste geskenke wat jy vir 'n kind kan gee.

Celia van den Berg - November 2017

celia_grayscale.jpg
wat-se-ander-van-ons.png